Welkom bij Chiro Appelterre

Hallo allemaal, welkom op onze website!

Hier kan je alles vinden over onze chiro.
Mochten er nog zaken niet duidelijk zijn, aarzel dan niet om iemand van de leiding te contacteren.

Veel Chirosurfplezier

 

Nieuws

Hallo allemaal

Het kamp is al eventjes gedaan en iedereen is hopelijk al wat bekomen van een fantastische 10-daagse. Naast de mooie herinneringen hadden jullie graag ook allemaal jullie kleren en andere spullen mee naar huis genomen. Dit is echt niet voor iedereen gelukt. 
Wij hebben dan ook een zeer grote berg aan verloren voorwerpen.
Jullie kunnen deze berg komen inspecteren op woensdag 19 juli van 20u tot 21u op het speelplein (basisschool naast de chiro).
Moest je per ongeluk kleren meegenomen hebben van een ander kindje, dan kan je die woensdag aan ons afgeven en zo geraken ze misschien sneller bij de rechtmatige eigenaar terug.

Tot dan
De leiding!

 

Beste ouders en leden,

Wij willen de leden enorm hard bedanken voor het fantastische Chiro jaar en kamp. Ook willen wij de ouders bedanken voor het vertrouwen.

De leiding kijkt hard uit naar het volgende Chiro jaar dat eind september start. We kunnen alvast verklappen we heel wat nieuwe leid(st)ers zullen verwelkomen en de Pinkels terug een groep op zich zal worden.

Ook willen wij jullie nog aanraden om jullie kindjes te controleren op tekenbeten.

Wij zien jullie terug op de startdag.

Veel liefs,
De leiding

 Aan de ouders van Chiroleden, Chiroleiding, oud-Chiroleiding

De VZW 't Chiropaksken heeft dringend een aantal nieuwe medewerk(st)ers nodig

Het gaat goed met de Chiro en met vzw 't Chiropaksken.

Maar om de vele projecten en de toekomst aan te pakken zijn er vele en ook nieuwe medewerkers/vrijwilligers nodig.

Waarom en waar hebben we u nodig :

–       Chirolokaal en speelterrein : het lokaal en het terrein worden intensief gebruikt en dus moet er ook regelmatig iets hersteld worden, kuisen, snoeien, opruimen, aankopen, ….

Hiervoor organiseren we enkele keren per jaar op een zaterdag een 'werkdag' met zoveel mogelijk vrijwilligers. Iedereen doet dan wat hij/zij kan. Wij zorgen voor drank, eten, verzekering, materiaal. Voor een aantal vaste taken zoals kuisen, gras afrijden, onkruid bestrijden hebben we vaste vrijwilligers/vaste afspraken.

–       Verhuur tijdens vakantieperiodes voor kampen en weekends : we willen in afspraak met de Chiro het jeugdlokaal en het terrein ter beschikking stellen van andere jeugdgroepen. Het verhuur zelf wordt geregeld via CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme). Zelf staan we in voor de ontvangst en het uitchecken van de groepen met telkens controle, nazicht, terug aanvullen materialen enz. Hiervoor hebben we ook vaste vrijwilligers maar dit is een belangrijke en in bepaalde periodes een intensieve taak waar wat hulp welkom is.

–       Speelpleinwerking Hobbes : sinds 2 jaar organiseren we met de steun van Stad Ninove, KVLV, KWB, Chiro tijdens de volledige grote vakantie de speelpleinwerking met dagelijks tussen de 30 en 60 kinderen, tegen een democratische prijs (de vzw Chiropaksken legt het verlies bij). We doen dit met hoofdmonitoren en monitoren die tegen een jobstudentenvergoeding of tegen een vrijwilligersvergoeding elke dag paraat staan. Ook daar zijn enkele ouders en ouderen ingeschakeld als begeleiders, coördinatie, vooropvang 's ochtends.

–       Pastoriebos en moerasbos : naast ons eigen speelterrein achter het lokaal mogen we ook gebruik maken (en hebben we aangelegd en onderhouden) van het terrein achter de school in afspraak met de Stad en de school, die ook het gehele terrein gedurende de week mag gebruiken. Sinds enkele jaren hebben we een doorsteek gerealiseerd naar de tuin van de Pastorij, het Pastoriebos dat van de Kerkfabriek is. We hebben dat opgekuist, toegankelijk gemaakt, een grote boomhut in laten plaatsen. Dit bos is nu ook ter beschikking van de schoolgaande jeugd, de Chiro, de kampen.

Het Moerasbos is een vrij nieuw project in samenwerking met de Stad en KWB. We hebben de stad overtuigd om dit bos open te stellen voor het publiek maar zowel de stad als wijzelf moeten dit bos nog verder opruimen en inrichten.

U begrijpt dat er voor deze tuin en bos ook al heel wat werkdagen zijn geweest met vele vrijwilligers om vuil op te ruimen, te snoeien, paden vrij te maken, enz.

–       Barbekoe : jaarlijks, vorig weekend voor de 15e keer organiseerden we een barbecue om het beheer, het onderhoud , de ondersteuning en de uitbreiding van het jeugdlokaal, de Chiro en de projecten te financieren. Velen steunen dit initiatief. Weer mochten we 1255 deelnemers verwelkomen met schitterend weer, in een mooi kader. U begrijpt ongetwijfeld dat dit initiatief niet zonder de inzet van velen kan : op zaterdag en zondag zijn er permanent minimum 40 vrijwilligers in de weer. De dag voordien (opbouw) en nadien (afbraak) gaat dat nog eens over telkens minimum 10 medewerkers.

–       Vaste taken : een aantal taken die op de achtergrond gebeuren vergen ook heel wat energie. Denk maar aan de boekhouding die elke VZW moet bijhouden en neerleggen bij de rechtbank. De belastingen en verzekeringen die moeten geregeld worden. De contacten met de school, de Stad, de kerkraad, de Pax, het CJT, de andere verenigingen van Appelterre-Eichem, de vergadering met de beheerders, met de algemene vergadering, contacten met de pers, uitlening en onderhoud van materiaal, enz.

–       Nieuwe projecten en toekomst : na een werking van al 17 jaar die begon met de bouw van het jeugdlokaal willen we de verderzetting van de huidige en nog nieuwe projecten voor de toekomst verzekeren. Er is in Appelterre-Eichem nog werk aan de winkel ten voordele van de jeugd, het sociaal toerisme, het milieu... en daar willen wij samen met de andere verenigingen en samen met u verder werk van maken.

Daarom spreken we regelmatig nieuwe medewerkers aan, leiding, oud-leiding, ouders en sympathisanten om als vrijwilliger mee te werken.
*voor een bepaalde periode of bepaald project
*voor een bepaalde taak
*om af en toe voor gelijk welke taak mee te werken

Het is voor elke vereniging immers belangrijk dat er regelmatig via een instroom van nieuwe, ook jongere medewerker(st)ers nieuwe ideeën, doorstroming, afwisseling, ….tot stand komen.

Voor iedereen die onze vzw, onze werking wil steunen hebben we een plaats.

We willen dit met u verder bekijken tijdens een open bijeenkomst die we beleggen op ZONDAG 18 JUNI OM 10U in het Chiropaksken (baantje langs de Pax, achter de Pax). We voorzien een rondleiding en een contact met de huidige verantwoordelijke vrijwilligers per project. Voor wie ons een beetje kent voorzien we uiteraard ook aan hapje en een drankje

Van harte welkom.

Eventueel kan je ook vooraf al wat laten weten of meer info verkrijgen bij één van de huidige beheerders :

Willem             0477 27 06 26             willem.vandenberghe@skynet.be
J-Marie           0496 73 73 66             jean_marie_de_volder@msn.com
Kathleen         0475 53 81 69             kathleen.neirinckx@telenet.be
Patrick            0477 37 88 03             pwirix@gmail.com
Koen               0495 21 46 18             koen.bevernage2@telenet.be
Ruth                0474 92 74 97             ruthvandenberghe@msn.com
Jolien              0497 73 81 69             jolleke123@hotmail.com
Stefan              0476 23 47 40             stef.vandeneynde@gmail.com

Alvast dank. We rekenen op U. Jij mag op ons rekenen.
Willem Vanden Berghe
Namens vzw  't Chiropaksken